Wareznet !

» Články

Klávesnicové skratky

Už sa vám určite veľakrát stalo že vám sekol počítač ? Tu sú klávesnicové skratky keď vám niektoré nefungujú .

Systémové klávesnicové skratky:

 • F1 - nápoveda systému Windows
 • F2 - editovanie názvu objektu (súbory a zložky)
 • F3 - vyhľadávanie súborov, zložiek a počítačov
 • F4 - skočí do poľa adresa v IE alebo prieskumníkovi
 • F5 - obnoví aktuálne okno programu, v IE aktualizuje stránku (reload)
 • F6 - v prieskumníkovi dochádza k prepínaniu medzi jednotlivými časťami okna (menu, adresa, objekty)
 • Num Lock - stlačením tejto klávesy na dobu dlhšiu, nako päť sekúnd, dôjde k ozvučeniu týchto kláves: Caps Lock, Num Lock a Scrool Lock
 • Delete - odstranění dokumentu či textu
 • CTRL+Esc - otevření Start menu
 • CTRL+A - vybere všechny položky v okně (ve Wordu např. označí veškerý text), vhodné pro kopírování do schránky
 • CTRL+levý klik myši - přidržením klávesy CTRL a klikáním na objektů dojde k postupnému hromadnému označování objektů
 • CTRL+O - otevření právě vybrané položky (dokumenty, aplikace atd.)
 • CTRL+šipka nahoru nebo dolů - přesun na další řádek s textem
 • CTRL+šipka vlevo nebo vpravo - přesun na další slovo
 • CTRL+Shift - přepíná mezi nainstalovanými klávesnicemi (např. CZE - ENG)
 • Backspace (šipka vlevo, nad entrem) - zobrazí složky o úroveň výš (v Tomto počítači nebo Průzkumníku)
 • CTRL+ALT+Delete - ukončuje úlohu, vyvolává správce systému
 • CTRL+D - odstraní označený soubor, nebo složku
 • ALT+Print Screen - zkopíruje aktuální okno do schránky Windows
 • ALT+Enter - je-li označen jakýkoliv objekt (soubor, adresář), zobrazí se jeho vlastnosti
 • ALT+TAB - přepnutí do naposledy používaného okna. Přidržením těchto kláves se zobrazí všechna otevřená okna
 • ALT+ESC - přepínání mezi okny v pořadí, ve kterém byly spuštěny
 • ALT+F4 - zavření okna či programu
 • ALT+podtržené písmeno - podržením klávesy ALT a odpovídajícího písmena dojde k akci v nabídce, pod kterou spadá
 • TAB - přesun k další položce v okně programu či v IE
 • SHIFT+TAB - přesun k předchozí položce či v IE
 • SHIFT+Delete - smaže složku či soubor bez přesunutí do koše
 • ESC - stornování právě prováděné akce
 • Programové klávesnicové skratky:

  • CTRL+C - skopírovanie objektu či textu do schránky
  • CTRL+X - vyjmutie objektu či textu do schránky
  • CTRL+V alebo CTRL+Insert - vloženie objektu či textuso schránky
  • CTRL+Z - krok späť. Zrušenie poslednej akcie (opakováním kl. skratky docháza k dalšiemu zrušeniu akcie)
  • CTRL+S - uloží aktivní dokument
  • CTRL+B - zmena štandardného písma na Bold (tučné)
  • CTRL+U -  zmena štandardného písma na Underline (podčiarknuté)
  • CTRL+I -  zmena štandardného písma na Italic (kurzíva)
  • ALT+V - rozbalí položku Nápoveda
  • ALT+N - rozbalí položku Nástroje
  • ALT+O - rozbalí položku Oblúbené
  • ALT+Z - rozbalí položku Zobraziť
  • ALT+A - rozbalí položku Úpravy

  Klávesnicové skratky v Internet Explorer:

  • Bakspace - o stránku späť
  • ALT+šipka vpred - o stránku vpred
  • Enter - presun na stránku, na ju odkazuje aktuálny odkaz
  • Šipka dole - posune text dole
  • Šipka hore - posune text hore
  • CTRL+F5 - aktualizácia stránky, niekedy však z cache, jak je tomu u F5
  • CTRL+H - otvorí históriu
  • CTRL+B - usporiádá obľúbené položky
  • CTRL+I - vyvolá menu obľúbené
  • CTRL+W - zavrie okno, uzaviera aj prieskumníka
  • Home - skočí na prví súbor alebo položku v aktuálnej položke
  • END - skočí na poslední soubor alebo položku v aktuálnej položke
  • Page Down - posune text o jednu stranu nižšie
  • Page Up - posune text o jednu stranu vyžšie
  • F11 - celoobrazovkový mód
  • CTRL+Enter - automaticky do adresy doplní www a sk (v prípade, že máte slovenskú verziu)

  Štandartné klávesnicové skratky:

  • F10 - aktivuje panel menu v programoch či oknách
  • SHIFT+F10 - zobrazí miestne menu v danom programw
  • SHIFT - pridržíte túto klávesu pri vkladaní CD obsahujúcom autorun (samospustiteľné CD), nedojde k jeho spustení
  • ALT+Space (medzerník) - vyvolá systémové menu aktívneho okna. V ňom môžete prevádzať tieto funkcie: obnoviť, minimalizovať, zavrieť atď.
  • ALT+mínus - istá funkcia ako s medzerníkom. Funguje jen v niektorých programoch
  • ALT+šipka - otvorí menu lišty
  • CTRL+F4 - zavrie podrodičovské okná (napr. vo Worde dojde k uzatvoreniu otvoreného dokumentu, ale program zostane aj naďaleje aktívny)
  • ALT+F6 - prepínanie medzi podrodičovskými oknami (napr. vo Worde sa týmto spôsobom ide prepínať medzi otvorenými dokumentami)

  Klávesnicové skratky s klávesnicou Windows:

  • Windows - vyvolanie menu Start
  • Windows+R - vyvolanie okna Spustiť
  • Windows+L - zmena užívateľa (len v OS Win XP)
  • Windows+M - minimalizovanie všetkých otvorených okien do lišty
  • Shift+Windows+M - maximalizovanie všetkých okien
  • Windows+F1 - nápoveda systému Windows
  • Windows+E - otvorí prieskumníka Windows
  • Windows+F - otvorí dialogové okno hladanie (súbory, PC atď.)
  • Windows+D - minimalizovanie a maximalizovanie (pri opakování) všetkých okien
  • CTRL+Windows+F - otvorí okno pre hľadanie počítača
  • CTRL+Windows+TAB - prepínanie súčasti v nástrojovej lište
  • Windows+TAB - pre prepínanie okien, bežacich v hlavnej lište
  • Windows+Break - otvorí okno s informáciami o systéme (Systém - Vlastnosti)
Žádné komentáře